Do prywatnych klinik polecamy kardiomonitor DK8000M ze zintegrownym modułem EKG, HR, NIBP, SpO2, PR. Kardiomonitor posiada rozbudowany moduł 7EKG z analizą odcinka ST oraz Arytmii.

Kardiomonitor DK8000M przystosowany jest do transportu - niska waga, mały rozmiar, rączka do przenoszenia. Kardiomonitor posiada czytelny, kolorowy 7" ekran LCD TFT, z możliwością prezentacji różnych konfiguracji ekranu.

 

LINIA EKONOMICZNA

Kardiomonitor YK-8000C

Kardiomonitor jest specjalistycznym urządzeniem medycznym przeznaczonym do ciągłego monitorowania parametrów życiowych pacjenta. Znajduje zastosowanie na większości oddziałów szpitalnych, w prywatnych klinikach, gabinetach zabiegowych, domach opieki, zakładach opiekuńczo-leczniczych, przychodniach, ratownictwie medycznym, medycynie sportowej oraz w warunkach domowych, gdy u chorego istnieje potrzeba ciągłej analizy funkcji życiowych, a stan pacjenta pozwala na jego przebywanie w domu.

Wśród popularnych nazw możemy wymienić: monitor parametrów życiowych pacjenta, monitor funkcji życiowych, monitor pacjenta, kardiomonitor. Nazwa może wskazywać na to samo urządzenia, może jednak również wskazywać na zakres mierzonych parametrów przypisując do monitorów funkcji życiowych wyłącznie pomiary pulsu, wysycenia krwi tlenem oraz nieinwazyjnego ciśnienia krwi. Kardiomonitor poza wymienionymi zapewnia monitorowanie pracy serca poprzez zintegrowany moduł EKG pozwalajacy na diagnostyke pracy serca.

Wśród standardowego zakresu parametrów monitorowanych przez kardiomonitor należy wymienić:

- EKG (elektrokardiografia) - "zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie przede wszystkim w celu rozpoznawania chorób serca". Przebieg krzywej EKG poza kardiomonitorem można uzyskać stosując monitor EKG. Metoda pozwala na rejestrację pracy (czynności) mięśnia sercowego poprzez wyliczenie różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy elektrodami umieszczonymi na powierzchni klatki piersiowej połączonymi z kardiomonitorem z wykorzstaniem kabla EKG. Graficznym odtworzeniem jest krzywa EKG. Kardiomonitory pozwalają na analizę arytmii oraz odcinka ST.

REKLAMA Przenośne Monitory EKG

- tętno (HR - Heart Rate) - odpowiada ilości uderzeń serca na minutę. Właściwe tętno u noworodków i dzieci.

- częstość oddechów (RR - Respiration Rate) - pomiar z EKG lub modułu kapnografii (CO2). Kardiomonitory posiadają alarm bezdechu (APNEA) - brak przepływu powietrza w górnych częściach dróg oddechowych, w okresie powyżej 10sekund, co powoduje niższe wysycenie krwi tlenem (niedotlenienie) i wzrost poziomu dwutlenku węgla.

- wysycenie hemoglobiny tlenem / saturacja (SpO2). Szybki pomiar SpO2/PR oferuje również pulsoksymetr.

Pomiar SpO2 uzyskujemy z wykorzystaniem czujnika SpO2. Kardiomonitor może być wyposażony w różne typy czujników saturacji dostosowane do różnych grup wiekowych (czujnik SpO2 klips lub soft na palec dla dorosłych lub dzieci, czujnik SpO2 opaska typ Y lub MultiSite dla wcześniaków i noworodków).

- puls (PR - Puls Rate) - odpowiada ilości uderzeń serca na minutę.

- nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi (NIBP) - kardiomonitor wyświetla dane o wartości ciśnienia skurczowego (systolic), rozkurczowego (diastolic) i średniego (MAP - mean arterial pressure). Kalkulacja MAP= (COxSVR)+CVP =(Rzut Minutowy Serca x Naczyniowy Opór Obwodowy) + Ośrodkowe Ciśnienie Żylne (zazwyczaj wartość CVP jest tak mała, że może być pominięta w kalkulacji). Pomiar z wykorzystaniem mankietu NIBP o rozmiarze dopasowanym do grupy wiekowej.

REKLAMA - Monitor funkcji życiowych PC-900SN z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi

- temperatura (TEMP) - kardiomonitor posiada zazwyczaj 1 lub 2 kanały (z różnicą temperatur)

Kardiomonitor może być również wyposażony w wiele specjalistycznych modułów dodatkowych.

Moduły wymienione poniżej mogą być częścią składową kardiomonitora (kardiomonitor kompaktowy / zintegrowany) lub ruchome (kardiomonitor modułowy).

- inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBP) - inwazyjny pomiar ciśnienia krwi pozwala na ciągły pomiar wartości oraz obrazowanie krzywej ciśnienia krwi, z aktualizacją przy każdym uderzeniu serca. Wewnątrznaczyniowy pomiar jest szczególnie istotny u pacjentów z wahaniami ciśnienia tętniczego krwi, w tym pacjentów z zaawansowanymi chorobami serca i układu krążenia (1).

- kapnograf CO2 (EtCO2 - końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla, InsCO2 - wdechowe stężenie dwutlenku węgla, RR - częstość oddechów). Możliwość pomiaru wartości CO2 w strumieniu głównym z wykorzystaniem adaptera do układu pacjenta oraz w strumieniu bocznym w wykorzystaniem linii próbkującej z pułapką wodną. Kapnografy znajdują szerokie zastosowanie w ratownictwie medycznym, intensywnej terapii przy wentylacji pacjenta oraz na Bloku Operacyjnym.

- moduł gazów anestetycznych (AA - gazy anestetyczne SEV, ISO, DES, N2O, CO2, O2 - pomiar czujnikiem galwanicznym lub paramagnetycznym). Kardiomonitor anestezjologiczny.

- moduł Rzutu Minutowego Serca (Cardiac Output - CO). Parametr realizowany również przez niezależny monitor rzutu serca.

- moduł głębokości znieczulenia - kardiomonitory oferują różne technologie takie jak BIS, aepEX, CSM, etc.

- moduł stopnia zwiotczenia / monitor bloku nerwowo-mięśniowego.

Kardiomonitor powinien posiadać również inne przydatne cechy i funkcje, które wpływają na jakość i komfort pracy użytkownika:

- czytelny kolorowy ekran LCD TFT o wysokiej rozdzielczości (dostępne przękątne ekranu 7", 10.1", 12.1", 15", 17").

- dźwiękowe i wizualne alarmy mierzonych parametrów z możliwością regulacji granic alarmowych oraz dostosowania alarmów do grupy wiekowej pacjenta.

- pamięć mierzonych wartości. Graficzne i tabelarczne trendy. Możliwość przeglądania zapisanych krzywych EKG. Kardiomonitor z funkcją przesyłania danych do komputera przez złącze USB.

- analiza arytmii i odcinka ST z możliwością zamrożenia krzywej EKG.

- różne konfiguracje ekranu, w tym trendy, duże cyfry, 7EKG.

 

Serwis kardiomonitory, pulsoksymetry

 

(1) Borgis - Anestezjologia Intensywna Terapia 2/2002, s. 131-134

Bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego krwi w tętnicy promieniowej - wiarygodność pomiaru w wybranych stanach klinicznych. E.Kucewicz, B.Czech, G.Juszczyk, S.Pawlak, G.Szapiel, S.Czaban, A.Siemiątkowski.